Ik wil een beleggingshypotheek af sluiten. Een kennis vertelde mij dat de geldverstrekker je bij zo’n hypotheek kan verplichten om geld bij te storten als de waarde van de beleggingen te veel daalt. Klopt dit?

Ja, de geldverstrekker kan u daar inderdaad toe verplichten. Meestal bepaalt hij in een mondeling overleg met u of een bijstorting in geval van een waardedaling van de beleggingen noodzakelijk is, omdat de waardedaling zo fors is dat u waarschijnlijk aan het einde van de looptijd uw schuld slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet kunt aflossen. Het is ook mogelijk dat de geldverstrekker vooraf al een minimum voor de hoogte van de beleggingspot met u afspreekt, omdat die dient als extra zekerheid voor de hypotheek of omdat er vanuit de beleggingspot premies worden betaald voor een aan de hypotheek gekoppelde verzekering. De geldverstrekker moet dat dan wel duidelijk in de hypotheekofferte en/of de hypotheekakte vermelden. Is er bij uw hypotheek sprake van zo’n bepaling en dreigt de waarde van de beleggingsdepot onder de vastgestelde waarde te zakken, dan zijn eventuele onttrekkingen uit depot niet langer mogelijk of kan de geldverstrekker u verzoeken om bij te storten.