Wij wonen nu in een groot huis. Aangezien wij al wat ouder zijn, zijn wij van plan om over een aantal jaren kleiner te gaan wonen. Wij denken aan een appartement dat goedkoper is dan onze huidige woning. Wij hebben momenteel veel overwaarde in de woning (ongeveer € 500.000,-). Onze hypotheek is bijna geheel afgelost, er resteert nog € 50.000,-. Wij willen niet de gehele overwaarde in het appartement stoppen, maar een deel gebruiken als aanvulling op ons pensioeninkomen. Zijn wij verplicht om de overwaarde voor de aankoop van het appartement te gebruiken?

In de wet inkomstenbelasting is opgenomen dat bij verhuizing naar een andere woning de overwaarde uit de oude woning gebruikt dient te worden voor de aanschaf van een volgende woning. Gebeurt dit niet, dan kan (een deel van) de rente over de lening ten behoeve van de aankoop van de woning niet aftrekbaar zijn. In uw situatie zou dit betekenen dat wanneer u een appartement koopt van bijvoorbeeld € 300.000,- (inclusief kosten), u dit appartement niet met renteaftrek kunt financieren. U wordt geacht uw overwaarde voor de aankoop te gebruiken. De wetgever heeft echter een aparte regeling opgenomen voor mensen die goedkoper gaan wonen. U kunt in uw geval toch over de hoogte van de oude hypotheekschuld de rente aftrekken. Koopt u een appartement van € 300.000,- (inclusief kosten). Dan kunt u de rente aftrekken over € 50.000,-. Over € 250.000,- kunt u de rente niet aftrekken. Dit bedrag wordt u geacht in te brengen uit de overwaarde van uw vorige woning. Het restant van uw overwaarde € 250.000,- kunt u in principe vrij besteden, bijvoorbeeld voor aanvulling op uw pensioen. Gaat u echter binnen 5 jaar weer verhuizen of gaat u bijvoorbeeld verbouwen, dan kunt u tot een bedrag van € 250.000,- niet financieren met renteaftrek. U wordt geacht ook deze resterende overwaarde te gebruiken voor de aankoop van uw nieuwe woning c.q. voor uw verbouwing.