Wat is NHG?

Het is de garantie die u kunt krijgen als u een hypotheek afsluit voor het kopen, oversluiten of verbouwen van een woning. Om NHG te verkrijgen betaalt u eenmalig een klein percentage over het hypotheekbedrag (borgtochtprovisie genaamd) als bijdrage in het Waarborgfonds, deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. NHG levert u een lager rentepercentage op het reguliere tarief, uw korting kan oplopen tot 0,50%. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verstrekt Nationale Hypotheek Garantie.